facebook icon

Publications

Webinar/Seminar: IP Firm Digitization & Brexit and IP Rights
Webinar/Seminar: Seizure of infringing goods and Unity of invention
Remissvar, Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång
Remissvar, Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar m.m.
Webbinarium: Informationsteknikens praktiska inverkan på immaterialrättigheter
Webinar: The use and impact of Artificial Intelligence in IP
Webinar: Geographical indications for non-agricultural products
Webinar: Parameters affecting the value of a patent
Remissvar, EUs förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverk och industriprodukter
Webinar: Mediation as an Alternative Dispute Resolution
Webinar/Seminar: Intellectual Property Rights, the IP Profession, and related issues in view of the Russian situation
Response, Evaluation of Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark
Remissvar, EU-Kommissionens förslag på ändringar i designlagstiftning
Remissvar, Översyn av EU:s mönsterskyddsregler
Remissvar, Översyn av EU:s mönsterskyddsregler
INTERAKTIV DISKUSSION: STRATEGIER FÖR BESLUT OM OPT-OUT FRÅN DEN ENHETLIGA PATENTDOMSTOLEN (UPC)
Webinar: Machine Learning and Artificial Intelligence as a tool for trademark prosecution & as subjects for patent applications
Remissvar, EU-KOMMISSIONENS PATENTPAKET
Remissvar, EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel
Webinar: AI as a tool for trademark attorneys and other IP lawyers
Webbinarium/Seminarium: Verkställighet av domar – fokus på immaterialrättsliga avgöranden
Remissvar, Vissa patenträttsliga frågor
Yttrande avseende ett globalt pandemifördrag inom ramen för WHO
Members Only Documents
Statutes / Stadgar
Protokoll - Årsstämma 2022