facebook icon

Om oss

FICPI, The International Federation of Intellectual Property Attorneys, grundades för över 100 år sedan av flera redan existerande nationella IP-föreningar i Europa för att:

  • stärka förbindelserna mellan sina medlemmar på internationell nivå;
  • samarbeta för att främja förbättringar av internationella immaterialrättsliga system för att göra dem säkrare och effektivare för klienterna; och
  • hantera frågor som rör yrket.

Sedan dess har FICPI vuxit till en global gemenskap av nationella IP-föreningar, dedikerade nationella FICPI-sektioner och enskilda medlemmar i mer än åttiofem länder och regioner på sex kontinenter.

FICPI drivs av medlemmar med ett gemensamt intresse för att främja och stödja professionen immaterialrättsombud i privat verksamhet.

Alla medlemmar i FICPI arbetar i företag som oberoende erbjuder immaterialrättstjänster och som värdesätter främst att upprätthålla högsta professionella standard och ge utmärkt service till sina klienter.

Många FICPI-medlemmar är ägare eller strävar efter att äga del i sina företag.  

Medlemskap i FICPI är inte automatiskt och är förbehållet de oberoende immaterialrättsombud som varit verksamma under minst fem år. Junior-medlemskap är möjligt i FICPI Sweden för den som varit verksam i branschen i minst tre år, men med sådant medlemskap följer inte ett internationellt medlemskap i FICPI.

FICPI-medlemskapet ger därmed medlemmarna självförtroende att rekommendera varandra till kunder i andra länder.

Du kan läsa mer om hur FICPI främjar sina medlemmars intressen på FICPI Internationals webbplats.

Under lång tid företräddes det svenska medlemskapet i FICPI av Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och alla SPOFs medlemmar var också medlemmar i FICPI. Sedan 2010 är FICPI Sweden en fristående förening och den som är verksam som immaterialrättsombud i Sverige och vill ansöka om medlemskap, söker sig direkt till FICPI Sweden. 

Möten, konferenser och kommittéer

FICPIs konferenser, kommittéer och möten är tillfällen att samla in insikter från lokala svenska yrkeskollegor eller från den internationella ombudsvärlden för IP-relaterade frågor och ämnen inom lagstiftning på immaterialrättens områden.

FICPIs möten är kända för att engagera talare och ämnen av högsta kvalitet på trevliga globala platser, med ett viktigt socialt program för att främja möjligheten att bygga relationer och förbättra nätverkande vid middagar och rundturer, tävlingar och sportaktiviteter.

FICPI Sweden anordnar olika evenemang för medlemmar och andra under hela året, främst genom seminarieverksamheten där vi är stolta över att presentera högprofilerade talare. Ett ordinarie årsmöte hålls under hösten. Medlemmar som har en fråga som de vill att FICPI Sweden ska ta upp vid ett seminarium är varmt välkomna att kontakta styrelsen.

FICPI Sweden är en av de instanser som tar emot lagförslag på remiss från regeringskansliet, avseende immaterialrättslagstiftning. I vårt arbete med att förbereda remissvar samarbetar vi ofta med andra immaterialrättsföreningar i Sverige, främst SEPAF och SPOF, för att nyttja humanresurserna på bästa sätt.

Medlemmar i FICPI Sweden drar också nytta av medlemskap i FICPI globala gemenskap:

  • Exklusivt tillträde till FICPIs världskongress som hålls vart tredje år och samlar FICPI-medlemmar från hela världen för att diskutera och anta resolutioner i frågor av gemensamt intresse eller oro;
  • reducerade registreringsavgifter för FICPIs Open Forum som hålls vart och ett av de två åren mellan kongressen;
  • möjligheten att samarbeta med kollegor från andra jurisdiktioner i FICPIs kommittéarbete, inklusive Study & Work Committee (”CET”), som hanterar frågor som rör IP-lagar och praxis, och Practice Management Committee (”PMC”), som diskuterar frågor som är relevanta för förvaltningen av IP-företag.

FICPI Swedens medlemsrepresentation inom FICPI

Alla medlemmar i FICPI Sweden har en sida i den globala medlemslistan  där de kan lista sina yrkeskvalifikationer och tekniska bakgrund, notera särskilda erfarenhetsområden eller specialiteter och inkludera en kort biografi med ett fotografi.

FICPI Sweden är fullt representerat av sina officiella delegater i FICPIs styrande organ, den verkställande kommittén (ExCo); flera medlemmar i FICPI Sweden har också roller inom FICPIs CET-kommittéer.

Några av FICPIs medlemmar arbetar i FICPI Academy som handledare på FICPIs patentkurser, till exempel SEADTM, som anordnas i Sydostasien, Europa och Latinamerika. För närvarande är ingen av FICPI Swedens medlemmar aktiva i detta arbete. Kontakta gärna styrelsen om du är intresserad av att höra mer.